تاج گل ترحیم همیشه یکی از دغدغه هایی که من داشتم این بود که سر مراسم عزیزانمون کلی تاج گل طبیعی نابود میشد و هیچ سودی برای کسی نداشت جز گل فروشی . اما چند وقتی است که موسسات خیریه ، از همان اوایل شروع به کار ، واحدی رو برای تسلیت ایجاد کردند که به جای تاج گل طبیعی ، استند تسلیت ( تاج گل ) به مردم میدهد که  خیریه در قبال این یاری و نیک ‏اندیشی، از طرف و با نام شما استند مخصوص برای شخص مورد نظرتان به ‏عنوان جایگزین سبدگل رسال خواهد کرد. 

برای سفارش آنلاین میتوانید به سایت موسسه مراجعه نمایید 

شما میتوانید به جای تاج گل ، تابلو تسلیت خریداری نمایید